اشتراک ماهانه سایر افراد

چنانچه جزو کارشناسان حقوقی ۲ و یا اعضا و همکاران پاو نیستید و قصد دارید مشترک ماهانه وبینارهای آموزشی پاو شوید میتوانید با پرداخت حق اشتراک ماهانه ۳۰۰ هزار تومان از وبینارهای آموزشی بهره مند شوید.